DIS-Norge
 
  English Norsk  

Mi medlemside

Kvart medlem har sin eiga side som heiter "Mi medlemsside".

Når du er innlogga på DIS-Norge, vil du finne "Mi medlemsside" i menyen til venstre.

Her kan du endre din e-mail adresse, din postadresse, telefonnr., kva slektsprogram du bruker, etc.

Det er viktig at epostadressen er riktig. Er denne feil så vil du ikkje få post frå laget

 

Syndiker innhold