DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte 2015 DIS Sogn og Fjordane

DIS-Sogn og Fjordane: Innkalling til årsmøte 2015

Møtestad: Skei hotell

Møtetid: Laurdag 21.03, klokka 11.00- 13.00. 

Saksliste til møtet: 

1. Registrering av deltakarar, og eventuelle fullmakter

2. Val av møteleiar og referent, samt to medlemmer til å underteikne protokollen

3. Årsmelding

4. Rekneskap og revisor sin merknad

5. Ansvarsfridom for styret

6. Innkomne forslag

7. Budsjett

8. Val av leiar og 2 styremedlemmer

9. Val av valnemd

10. Eventuelt

Relevante dokument til årsmøtet vil bli lagt ut på heimesida til DIS- Sogn og Fjordane: http://sf.disnorge.no/informasjon-fra-arsmoter

Hugs pålogging for å få lese desse dokumenta.