DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte 2016

Hei alle medlemmer!

 
Det vert årsmøte i DIS Sogn og Fjordane på Skei hotell laurdag 12.mars, frå klokka 12.00. 
 
Styret minner om at medlemmer som har saker dei vil ha behandla på årsmøtet, må melde desse inn minst 4 veker i forkant av årsmøtet. 
 
Vi kjem elles tilbake med endeleg innkalling og møtedokument til årsmøtet når det nærmar seg, men fint om dei som er interesserte i å komme held av datoen i kalenderen. 
 
På vegne av styret, 
Marita Brandsøy Lystad, styremedlem