DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Sunnfjord

I Sunnfjord er det for tida mest aktivitet i Flora kommune. Her har lokale DIS-medlemmer inngått eit samarbeid med Flora Historielag, og det vert arrangert jamnlege treff for slektsinteresserte. Desse treffa går føre seg på Kystmuseet i Florø, og er opne for alle interesserte.

For meir informasjon om desse treffa, ta kontakt med Marita Brandsøy Lystad på e-post: maritab.lystad@gmail.com.